CỬA CHẤN VÀ 8 BẾP

2190

Nội Dung

Tương quan giữa bếp và nhà: Cửa chấn và 8 bếp

tương quan giữa bếp và nhà

1.    Bếp Càn:

Quẻ Dịch: Thiên Lôi Vô Vọng, bếp NGŨ QUỶ.

Bếp Ngũ quỷ hỏa khắc Càn kim, nội Càn kim khắc ngoại Chấn mộc, họa hại từ trong nhà sinh ra, cha con bất hòa, trưởng tử trưởng tôn bị thảm hại, Bếp thuần dương, hại đàn bà và cả con gái nhỏ. Người trong nhà ho lao, xuất huyết mà chết. Ngoài việc quan tụng, thị phi, đạo tặc, trong nhà như có ma quỷ trêu chọc. Hẳn là ác nghiệp của hiện đời hay của tiền kiếp khiến người ta phải chịu cái bếp hung hại này để trả quả báo.

Vậy nên dời bếp đi nơi khác và “phản cung tự tỉnh” hành động cho hợp với chính đạo thì ác quả mới tiêu mòn, mới mong hưởng được sự thinh đạt về sau.

2.    Bếp Khảm:

Quẻ Dịch: Thủy Lôi Truân, bếp THIÊN Y.

Thiên Y Cự Môn thổ gặp bếp Khảm, thành thất vị. Trong Khảm thủy sinh ra ngoài Chấn mộc, khiến việc tạo cơ nghiệp phải gian nan, cực nhọc (Truân). Bếp đã thất vị lại thuần dương: Chỉ thinh đạt lúc đầu, về sau khắc hại đàn bà và số nhân khẩu không tăng lên được.

Nếu giữ bếp này, công việc nên tiến hành tương tự, chớ bộp chộp, phải tìm bực trưởng thượng có lòng nhân từ giúp sức thêm. Nếu không được duyên may đó, dùng bếp này tối đa 10 năm, nên dời đi chỗ khác.

3.    Bếp Cấn:

Quẻ Dịch: Sơn Lôi Di, bếp LỤC SÁT.

Ngoài khắc vào trong, tai vạ đến bất kỳ, trẻ nhỏ chẳng an thân mạng. Lại bếp thuần dương, nữ nhân bị tổn hại, đám con trai lớn nhỏ tranh chấp nhau như giặc thù, thiếu nam bị tổn thiệt mà chẳng cam chịu thua. Dùng bếp này quá 10 năm thật nguy khốn cho gia đình, lâu hơn nữa e tuyệt tự.

Tượng của quẻ DI như cái miệng há rộng. Di có nghĩa là nuôi nấng ăn uống. Bếp Lục Sát mà tượng của quẻ Di thì người trong nhà chỉ có ngoát mồm ra ăn nhậu, xướng ca hay mắng chửi nhau.

4.    Bếp Chấn:

Quẻ Dịch: Bát Thuần Chấn, bếp PHỤC VỊ.

Phục vị mộc gặp Chấn mộc, bếp phục vị đăng điện: tiền bạc có dư, công danh sự nghiệp cũng gọi là rạng rỡ. Mọi việc làm do trưởng nam chủ động. Bếp thuần dương thì tồn hao cho đàn bà, con gái. Thuần chấn thì mộc khí vượng, tất khắc hại Khôn, Cấn thổ, khiến mẹ chết non, con nhỏ khó nuôi, không ai dưỡng sinh ngu ngơ, ngang ngạnh.

Vậy nên trong lúc tài lộc có dư, cần cẩn trọng tích nhân chứa đức để ngừa lúc hanh thông không còn nữa, mình vẫn có thể nói cười với đời. (Chấn lại hích hích, tiếu ngôn ách ách: Lúc sấm nổ vang rền mà biết nơm nớp lo sợ, khi sẩm tan mới có thể nói cười vang rần).

5.    Bếp Tốn:

Quẻ Dịch: Phong Lôi ích, bếp DIÊN NIÊN.

Bếp này đủ cả âm dương, vợ chồng hòa thuận, phú quý lưỡng toàn. Bếp Tốn mộc bị du niên kim khắc, thất vị, không dùng vĩnh viễn được, nhưng lại có quẻ ích. Châm chước giữa bếp này với quẻ thì phương châm hành sự là phải dùng trí để phán xét, ích và Diên Niên chỉ tốt do cách thức và thòi cơ thực hiện, thấy việc

thiện thì làm việc thiện, thấy mình có lỗi phải biết sửa đổi. (ích chỉ đạo, dữ thời giai hành… Kiến thiện tác thiện, hữu quá tắc cải).

6.    Bếp Ly:

Quẻ Dịch: Hỏa Lôi Phệ Hạp, bếp SANH KHÍ.

Nội quái Chấn: Uy nghi, ngoại quái Ly: Sáng suốt; trong uy nghi, ngoại sáng suốt. Đây là một trong những bếp tốt nhất của đông trù. Chấn phát động sấm sét, sinh ra lửa, vạn vật sinh hóa và tăng trưởng (Hàm, hanh). Với bếp này, vợ chồng thuận hòa, bách niên giai lão, tiền bạc chảy vào nhà, con cái học hành đỗ đạt, hoạn lộ hanh thông. Thật là bếp đen đến đại phú, đại quý.

7.    Bếp Khốn:

Quẻ Dịch: Địa Lôi Phục, bếp HỌA HẠI.

Cửa Chấn (trưởng nam) ở ngoài khắc Khôn (mẹ) ở trong. Ngoài khắc vào trong, sự thể chẳng vừa: trưởng nam chống nghịch với lão mẫu và làm tổn hại em út. Ruộng vườn, nhà cửa tiêu tán, trong nhà bịnh độc hại, phụ nữ và trẻ nhỏ đau yếu liên miên. Đúng là bếp tán gia, bại sản.

8.    Bếp Đoài:

Quẻ Dịch: Trạch Lôi Tùy, bếp TUYÊT MẠNG.

Nội Đoài (thiếu nữ) kim khắc ngoại Chấn (trưởng tử, trưởng tôn) mộc. Ban đầu, tiểu nữ, âm nhân trong nhà gây hỗn loạn khiến gia cơ bại tuyệt. Sau đó, những tai hại quay lại tàn diệt đám âm nhân này trong cảnh mẹ góa con côi, hoặc bị cô độc chẳng ai thân cận.

Nhà đầy hung sát khí, bịnh đau trầm trọng, hung tử và bạo tử khó tránh, nạn quan lại, nha môn nhiễu nhương. Gấp dời bếp nơi khác để tránh nạn tán gia bại sản, tuyệt diệt lửa hương.

Các bạn đang theo dõi series bài viết về Tương quan giữa bếp và nhà trong Danh mục “Xây dựng“ của chúng tôi. Hãy like,share bài viết này tới cho bạn bè, người thân nếu bạn cảm thấy bài viết có ích.

Quay trở lại trang chủ để đón đọc thêm những thông tin mới – click tại đây